Kemence jellegű gyártás ütemezése élelmiszeriparban

Ha rendelkezünk nagyobb kapacitású, kemence jellegű erőforrással, akkor a helyes ütemezéshez először megfelelően kell definiálnunk az erőforrást az ütemező szoftverünkben. Ebben a cikkben egy egyszerű élelmiszeripari kemence ütemezését mutatjuk be a Siemens Opcenter Advanced Scheduling szoftver segítségével, és a következő problémákra keressük meg a választ:

  • Kemence kapacitásának beállítása,
  • Hasonló termékek egyszerre történő ütemezése,
  • Sütés időkényszereinek betartatása.

A példában A és B ételt gyártunk, mind a kettő három műveleten esik át: előkészítés, összekeverés, sütés. A sütési idő eltérő a két étel esetén. Hogy a sütőt ne kelljen folyamatosan fűteni, és az elkészült áru is a lehető legfrissebb legyen, a sütőt csak a nap végén, 21:00-24:00 között működtetjük. Kapacitása legyen 10, vagyis 10 egység étel fér bele maximum.

A konfiguráció elkészítését nem részletezzük, kivéve a kemencére vonatkozó, a fennálló problémákat megoldó beállításokat.

Első lépésben definiálni kell az erőforrásainkat a Resources táblán és csoportokba rendezni őket a Resource Groups táblán. A kemencét végtelen kapacitású erőforrásként vegyük fel, mert működése közben egyidőben több műveletet is ki tud szolgálni. A kapacitás felső határát másodlagos kényszerrel oldjuk meg. Ezért a Secondary Constraints táblán felveszünk egy Oven Space nevű kényszert, amit a kemencéhez rendelünk úgy, hogy a használat során lefoglalt mennyiséget a sütési műveletek gyártási mennyisége alapján számolja ki a rendszer.

A műszaknaptárokat és a másodlagos kényszerek elérhető mennyiségét az ütemezőben vehetjük fel és rendelhetjük hozzá az erőforrásokhoz. Így a kemence kapacitását jelentő Oven Space kényszer maximális értékét 10-re állítjuk. Illetve felvesszük a kemence műszaknaptárát is.

A Products táblán fel kell venni a termékeink gyártási útját. Mindkettő a fenti három műveletből áll. Fontos, hogy a sütés művelet gyártási idejét Time per Batch-re állítsuk, hiszen a sütési idő mindig ugyanannyi, akár egy, akár tíz termék sül. Ezután definiálhatók a megrendelések az Orders táblán.

Így ütemezve a sütőre az alábbi tervet kapjuk. Örömmel látjuk, hogy a kapacitási kényszer teljesül, azonban egyszerre különböző típusú termékek vannak a kemencében, különböző sütési időkkel. Ha túl sokszor nyitjuk ki az ajtót, a kemence kihűl. Ütemezzünk azonos sütési idejű műveletek szerint.

Ehhez fel kell venni a sütési időket, mint tulajdonságokat, egy Table Attribute mezőbe, és a megfelelő termékekhez rendelni. (Fontos, hogy a Products tábla módosítása előtt létrehozott megrendeléseket újra kell definiálni vagy importálni az Orders táblába.) Ezután az Oven erőforráson beállítható, hogy a Table Attribute mező szerint csoportosítsa a műveleteket ütemezés során.

Az új ütemterven már sütési idő szerint kerülnek a kemencébe a termékek. Azonban mivel így nincs kihasználva a teljes kapacitás, egy sütés művelet átcsúszik másnapra. Az Opcenter alapértelmezetten megállítható műveletekkel számol, amik másnap ott folytathatók, ahol abbamaradtak. Sajnos a sütés nem ilyen művelet!

Ezért korlátoznunk kell azt, hogy egy művelet hány százalékkal növekedhet meg, hogyha egy szünet, műszakon kívüli időtartam vagy meghibásodás a definiált gyártási idő útjába áll. Ezt a Products táblán a művelet Operation Times párbeszédablakában a Maximum Operation Span Increase % mezőben definiáljuk. Azt szeretnénk, hogy a sütés egy perccel se legyen hosszabb, bármi történik, ezért 0-ra állítjuk.

Ezzel a beállítással megoldódott minden problémánk! Az Oven Space másodlagos kényszerrel beállítottuk a sütő 10-es kapacitását, a sütési idő szerinti csoportosítás miatt nem nyitogatjuk a sütőajtót fölöslegesen, a műveletek megnyúlásának korlátozásával pedig biztosítottuk, hogy csak a megfelelő ideig legyenek a sütőben a termékek.

A fenti példából is jól látszik az Opcenter termelésütemező szoftver sokoldalúsága, amellyel valós ipari problémák széles körét oldhatjuk meg már a szoftver alapfunkcióival is. Emellett azonban lehetőség van a rendszer rendkívül mély testreszabására. Ezáltal olyan pontosságú modell készíthető, amelyet a konkrét ütemezési probléma megkíván.

Leave a Reply