Költség szimuláció és elemzés? Igen lehetséges…

A folyamatszimuláció egyik új területe a termeléssel kapcsolatos költségbecslés közvetlen támogatása.

Ne feledjük, hogy ez természetesen saját attribútumokkal és metódusokkal korábban is megvalósítható volt, viszont a Plant Simulation 15-ös verziójától már a sztenderd objektumaink is rendelkeznek efféle okosítással, azaz megadhatunk alkatrész anyagköltségeket, valamint a gépek és állomások üzemeltetési költségeit, ezen felül az utóbbiak esetében befektetési költség és amortizációs időszak is beállítható.

A szimulációnk során egy új objektum, a CostAnalyzer, összegyűjti és folyamatosan kiszámítja az egyes termék típusok esetében az egy darabra eső gyártási költségeket. Az elkészült költség riport része lehet az eredményeket tartalmazó HTML riportunknak. A költségfüggvény pedig grafikonon megjeleníthető, azaz elemezhető a darabonkénti költség változása az idő múlásával, ami a következőket tartalmazza: beruházás, értékcsökkenés, anyagköltségek, átállási idők, meghibásodások, műszakrend, és termék mix.

Így tehát a Plant Simulation, DDCA (Detailed Dynamic Cost Analysis) költség szimuláció és elemzésre is önerőből alkalmassá vált.

Nézzük is meg az alábbi egyszerű példát. A modell tartalmaz állomásokat, különböző típusú termékeket, amelyeket különböző volumenben gyártunk. Az állomásokhoz meg van adva termékfüggő feldolgozási idő, beállítási idő és meghibásodás, továbbá műszaknaptár és természetesen a fentebb említett költség adatok is.

Példaképpen, néhány költség beállítás:

Az erőforrás statisztikánk alakulása:

A CostAnalyzer objektum a szimulációs futás során folyamatosan kiértékeli a költségeket, amely ezentúl részét képezheti a szimulációs eredményeinket tartalmazó HTML riportnak:

Továbbá a költségeink időbeli lefutását is megjeleníthetjük, például az alábbi módon:

Init metódusból meghívhatunk egy CollectCosts nevű metódust, ami meghatározott időnként (jelen esetben 1 nap) frissíti az adattábláink (InvestmentCosts, ProductCosts) tartalmát, amit pedig a megfelelő módon, grafikon segítségével megjeleníthetünk.

A grafikonunk plotterként működik és a bemeneti csatornákat a következőképpen is állíthatjuk:

Végül pedig a költségek időbeli alakulását az alábbi grafikonon láthatjuk, ahol a:

Throughput – a gyártott darabszám [db]

General costs – az állomások/gépek üresen eltöltött idejének költségei [Ft]

Accrued costs – a daraboknak, az állomásokon/gépeken, a megmunkálás idejére vonatkoztatott költségei [Ft]

Piece costs – az előző kettő és az anyagköltségek (Material costs) összege [Ft]

Mgj.: Jelen példánkban, a különböző termék típusokhoz tartozó értékek összegei szerepelnek a grafikonunkon (lásd fentebb: az InputChannels tábla tartalma).

Egy ilyen eredményből látható például az, hogy az értékcsökkenési idő letelte után (a modellben beállított 10 év = 3650 nap), a darabköltség nem nullára van állítva, hanem a CostAnalyzer a teljes időtartamot figyelembe véve folyamatosan számítja ki újra azt.

Az ilyen értékes költség információ megléte lehetővé teszi a modellünk egy másik aspektusból történő vizsgálatát is, így elősegítve a termelés költséghatékonyságának növelését, amely valljuk be, egy igen erős szempont.

Leave a Reply