Összevont műveletek Opcenterben

A Siemens Opcenter termelésütemező szoftvere ipari ütemezési problémák széles körére kínál megoldást. Azonban előfordul, hogy a szoftver alapfelszereltségén túlmutató eszközökre van szükségünk. Szerencsére az Opcenter nyitott a működésének bővítésére, ehhez Ultimate licencre van szükség.

A testreszabás egyik lehetősége a tábla konfigurációs fájl (.prtdf) módosítása. Az Opcenter által kezelt adatok egy adatbázisban kerülnek tárolásra, és felhasználásukkor innen olvassa ki őket a rendszer. Ezt az adatbázis struktúrát, a benne tárolt adatok viselkedését és a köztük lévő kapcsolatokat a tábla konfigurációs fájl tárolja. A struktúrát meghatározott szintaktikával épül fel, míg a mezők viselkedését kulcsszavakkal, úgynevezett klasszifikációkkal határozza meg.

Ebben a cikkben bepillantást nyerünk a konfigurációs fájlok működésébe az összevont műveletek példáján keresztül. Műveletek összevonásával több műveletből egy közös műveletet készíthetünk, ezzel biztosítva, hogy az egyes műveletek egymás után, egy erőforráson, az eredeti tulajdonságaik megváltozása nélkül kerüljenek ütemezésre. Így megoldható probléma lehet egy erőforrás túlterhelése, tehermentesítése vagy additív megmunkálásnál több nyomtatási munka egy tálcára való csoportosítása.

Műveletek összevonását megvalósító klasszifikáció létezik Opcenterben, nekünk csak át kell írnunk a konfigurációs fájlt. Első lépésben a rendelések párbeszédablakában létrehozunk egy jelölőnégyzetet, egy műveletválasztót és egy rejtett mezőt, ami a műveletek egyedi nevét tartalmazza.

Testreszabás

Az Orders tábla definícióját kell kiegészítenünk. A táblán belül találhatók a mezők, amiken belül azok klasszifikációi. A fenti ábrán látható, hogy az új mezők hogyan jelennek meg. Az Aggregate Record jelölőnégyzettel kapcsolható be a rendelésre az összevont műveletek opció, magukat a műveleteket pedig a Members ablakban adhatjuk meg. Ebben az ablakban a műveleteknek a Unique Operation Name mezője jelenik meg, amit szintén mi hoztunk létre a rendelésszámból, műveletszámból és a művelet nevéből a konfigurációs fájlban:

Orders,DATASET:

   Belongs to Order No.,-1,STRING,

      HELPPOPUPID (10)

      FAMILY(Order No.)

      DIALOG ONLY:

   Number,0,INTEGER,

      PRIMARY KEY

      MADE FROM KEY

#ifndef PR_NOCOST

      COST KEY

#endif

      HIDDEN:

   Aggregate Record,0,TOGGLE,

      AGGREGATE RECORD:

   Members,””,MATRIX,

      AUTO LIST (Orders(Unique Operation Name))

      AGGREGATE MEMBERS:

   Unique Operation Name,””,STRING,

      FREE FORMAT

      EVALUATE”{Order No.} – {Op. No.} ({Operation Name})”

      UNIQUE

      DIALOG ONLY

      HIDDEN:

Így már készíthet a felhasználó összevont rekordokat, azonban a rekord bizonyos tulajdonságait a benne foglalt műveletek fogják meghatározni. Ezeket a tulajdonságokat is be kell állítani a konfigurációs fájlban az egyes mezőkre.

Klasszifikáció

Az AGGREGATE NO OVERWRITE klasszifikációval ellátott mezők értéke a műveletre megadott érték marad, még akkor is, ha a művelet egy összevont rekord tagja lesz.

Az AGGREGATE FUNCTION(___) klasszifikációval az összevont rekord egy mezőjének értékét számítja ki a rendszer a benne lévő műveletek egyedi értékei alapján. A zárójelbe az összesítő függvényt kell írni, pl.:

  • SUM: a műveletek mezőit összegzi, és az összevont rekord mezőjében jeleníti meg. A gyártási mennyiségek vagy gyártási idők összegzésére alkalmas.
  • MAX/MIN: a műveletek értékei közül a legnagyobbat/legkisebbet választja. Közös legkorábbi kezdés és határidő meghatározására használható.
  • INTERSECTION: többértékű mezők esetében megkeresi a közös elemeket a műveletek lehetséges értékei közül. Ezzel a rendszer meghatározza például az összevont rekord lehetséges erőforrásait úgy, hogy azokra minden művelet ütemezhető legyen.

A lenti ütemterveket három 3D-nyomtatóra és egy szerelőasztalra készítettük el. A példában kétféle szobrot nyomtatunk, amik ugyanarra a talapzatra kerülnek rászerelésre. Két-két batchet gyártunk mindegyik termékből. Az első ütemterven összevonás nélkül, míg a másodikon egyszerű összevonással csoportosítjuk az egyező műveleteket. Így egy tálcára történhet a nyomtatás, és az összeszerelést sem kell két külön napon elvégezni.

A tárgyalt beállítások megvalósulnak az ütemterven: az összevont rekordok hossza és gyártási mennyisége a műveleteinek összegével egyenlő, a legkésőbbi legkorábbi kezdési dátumot használjuk.

Az összevont rekord csak egy opció a sok klasszifikáció közül, de jól megmutatja az Opcenter testreszabásához szükséges gondolkodásmódot. Adatbázistáblák létrehozhatók, kiegészíthetők, mezőik viselkedése kulcsszavakkal manipulálható. Mindezt egyetlen konfigurációs fájlban!

Leave a Reply