Opcenter műveleti időkorlátok élelmiszeriparban

Az élelmiszeriparban gyakran előfordul, hogy egy termék gyártása során időbeli megkötésekkel kell számolni. Például egy félkész termék minősége gyorsan romlik, ezért a következő műveletet adott időn belül el kell kezdeni. Másik gyakori eset a sütőből kivett termék hűlési ideje. Ebben a cikkben az ilyen és ehhez hasonló műveleti időkorlátok beállításával foglalkozunk a Siemens Opcenter szoftverben. Ehhez a lángos készítés példáját hívjuk segítségül.

Első lépésben elkészítjük a tésztát, aminek egy órát kelnie kell. Csak ezután történhet meg a nyújtás, majd a sütés, amit semmiképp sem hagyhatunk félbe. Sütés után pedig a feltétek felhelyezése történik meg; a példa kedvéért beszéljünk sajtos lángosról. Ennél sütés után csak maximum 5 percünk van a sajt felhelyezésére, hogy a még meleg lángoson megolvadjon.

Időkényszerek típusai

Opcenterben három típusú időkényszerről beszélhetünk. Az egyik a Slack Time, amellyel azt kényszerítjük ki, hogy egy művelet előtt vagy után maradjon idő, amikor tilos az elkészült terméket további gyártásban használni. A második megkötés a Max Time Before Next Operation, vagyis a következő műveletig tartó maximális idő. Ennek négy altípusa lehet, ezeket az alábbi ábra szemlélteti. A megadott időtartamot az Opcenter az első művelet elejétől vagy végétől a második művelet elejéig vagy végéig számítja. Az altípussal definiált időtartamnak rövidebbnek kell lennie, mint a megadott időtartam.

A harmadik típusú időkényszer pedig a művelet megszakíthatóságára vonatkozik. Beállítható, hogy egy szünet vagy műszakon kívüli idősáv mennyire növelheti meg a műveletre szánt időt.

Slack Time beállítása

Opcenterben navigáljunk a Products táblára, majd dupla kattintással nyissuk meg a kívánt műveletet. Az Operation Times… gombra kattintva megnyíló ablakban a normál gyártási idők alatt található a két Slack Time mező. A Slack Time After Last Operation a kiválasztott művelet elé helyezi be ezt az időtartamot, míg a Slack Time Before Next Operation mezőben megadott intervallumot pedig utána.

Maximális eltelhető idő beállítása

Az előző ponthoz hasonlóan, a Products tábla megfelelő műveletét kiválasztva, majd az Operation Times… gombbal előhívva a párbeszédablakot, most az alábbi mezőkkel dolgozunk. Az Interval Type listából választhatjuk ki a maximálisan eltelhető időintervallum típusait, míg az intervallum maximális idejét a Max Time Before Next Op. mezőben adhatjuk meg.

Művelet hosszának növekedése

Előfordul, hogy egy műveletet megszakít egy szünet, vagy kicsúszik a műszakból a gyártás. Az Opcenter ilyenkor a szünet vagy műszakon kívüli időintervallum hosszával növeli meg a művelet gyártási idejét. Azonban, ha a művelet nem szakítható meg, ezt az alapbeállítást könnyen felülírhatjuk. Az előzőekben is használt Operation Times… párbeszédablakban a Maximum Operation Span Increase % mezőben adhatjuk meg, hogy hány százalékkal növekedhet meg a műveleti idő. Ennek értéke végtelen (Infinite) és nulla között állítható.

A következő ábra bal oldalán végtelen növekedést engedünk meg a műveletre. Ekkor a szünet megnyújtja az első műveletet, de már szünet előtt elkezdhetünk dolgozni rajta. A jobb oldali ábrán viszont nullára állítottuk a mező értékét. Így már nem engedélyezzük a művelet hosszának változását, ami ezért már csak a szünet utánra ütemezhető, mert az azelőtti időbe nem fér bele a művelet.

Ütemezés eredménye

A fenti beállítások elvégzésével teljesülnek a kikötött feltételek. A kikeverés utáni egy óra kelésre szánt slack time biztosított. A nyújtás utáni, de még szünet előtti időbe beleférne a sütés, azonban a sütés művelet hossza nem nyúlhat meg, és utána csak maximum 5 perc áll rendelkezésre a feltét felhelyezésére. Ezért a sütési műveletet a szünet utánra ütemezi a rendszer.

Leave a Reply